عدم نزول بیضه

علایم بیماری :عدم لمس بیضه چپ یا راست در قسمت کیسه بیضه نوزاد

علت بیماری :در دوران جنینی بیضه در شکم تشکیل و به مرور زمان به پایین مهاجرت کرده و تا قبل از تولد در کیسه بیضه مستقر می شود.عدم نزول بیضه و یا تشکیل نشدن آن تا %95 با سونوگرافی قابل تشخیص بوده و باید توسط جراح اطفال تحت عمل قرار گیرد.

راه درمان بیماری :معمولا تا شش ماه پس از تولد فرصت جهت نزول داده می شود، پس از ان در صورت عدم نزول نوزاد باید تحت عمل جراحی قرار گیرد.
برچسب ها : عدم نزول بیضه