1- بیمه تامین اجتماعی

2- کمک رسان ایران (SOS)


3- بیمه ایران

4- بیمه آسیا

5- بیمه خدمات درمانی ( کارمندی - ایرانیان - سایر اقشار )

6- بیمه بانک سپه

7- بیمه البرز

8- بیمه کوثر

9- بیمه دانا

10- بیمه رازی

11- بیمه سینا

12- بیمه آتیه سازان حافظ

13- بیمه میهن

14- بیمه کارآفرین

15- بیمه آرمان

16- وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی

17- بیمه سامان

18- بیمه نیروهای مسلح 

19- بیمه بانک ملی

20- صنایع هواپیمائی ایران ( صها )

21- بیمه ملت

22-  بیمه بانک کشاورزی

23- بیمه بانک مسکن

24- بیمه پارسیان

25- کارت تخفیف عدالت پارسیان

26- بیمه دی

27- بیمه شرکت خدمات هوائی سامان

28- بیمه سرمد

29- بیمه ما

30- بیمه معلم