مقعد بسته

علایم بیماری : بیماری مقعد بسته به دو گروه تقسیم می شوند:
1-     آنها که نیاز به کلستومی ندارند.و در یک وصله در همان روز اول یا دوم تولد انتهای روده که در پشت پوست و انتهای روده ، مقعد باز می شود.
2-    در نوع دوم انتهای بسته روده بالاتر است ابتدا کلستومی می شوند و چند ماه بعد عملمقعد انجام می گردد.

علت بیماری :در این عمل عضلات مقعد و انتهای روده باز شده و مقعد ساخته می شود . همچنین باید توجه کرد که در نوع دوم ناهنجاریهای همچون مشکلات کلیوی و مجرای ادراری مهره ها و ناهنجاریهای دیگر گوارش مورد ارزیابی قرار گیرد.

راه درمان بیماری :این عملها باید توسط فوق تخصص جراحی اطفال و در مرکز مجهز به امکانات خاص کودکان و متخصص بیهوشی کودکان انجام گیرد.
برچسب ها : مقعد بسته