پولوپوس داخلی رکتوم

علایم بیماری : این بیماری نیز سختی در اجابت مزاج و عدم تمایل کودک به رفتن دستشوئی بوده و کودک تمایل به اجابت مجاز ایستاده داشته و گاه مدفوع بسیار کم یا بعضا به صورت قطور بوده و گاهی به صورت توده های سفت مدفوعی همانند پشکل می باشد.

علت بیماری : افتادگی لایه داخلی ( مخاط )انتهای روده است که هنگام دفع مقعد را تقریبا می بندد و مانع دفع محتویات روده می گردد. این بیماری با عکس و سونوگرافی قابل تشخیص نیست و با رکتوسکپی تا حدودی قابل تشخیص می باشد و در معاینه زیر بیهوشی با نوعی تست رکتومی صد در صد قابل تشخیص خواهد بود.

راه درمان  بیماری : دو نوع درمان برای این بیماری وجود دارد ، جراحی و تزریقی که اکثرا با درمان تزریقی مداوا صورت می پذیرد.