پرولایس خارج رکتوم

علایم بیماری :  توده ای صورتی در هنگام اجابت مزاجکودک از مقعد بیرون آمده و انگار روده بیرون زده است.

علت بیماری :این علایم نشان دهنده بیماری پرولایس خارج رکتوم استو معمولا درد ندارد غیر از مانی که توده خارج شده از مقعد به داخل برنگردد.

راه درمان بیماری : بهتر است جهت تصمیم گیری هر چه سریعتر در هنگام مراجعه به جراح اطفال ، عکسی از این حالت کودک تهیه بنمائید.
چند روش برای درمان وجود دارد ، اول برداشتن قسسمت برون زننده روده و دوختن قسمت باقیمانده به لبه مقعد و چسباندن روده به آخرین قسمت مهره های لگن و دوم تزریق ماده اسکاروارد جهت چسباندن شیمیائی روده به فضای لگن است که انتخواب روشهای فوق با نظر جراح اطفال می باشد.