رفلاکس معده به مری

علایم بیماری : از علایم رفلاکس معده در کودکان و نوزادان بی قراری در شبها و استفراغ بعد از خورد شیر در نوزادان می باشد.
علت بیماری :علت این بیماری کامل نبودن دریچه یکطرفه مری به معده بوده که محتویات اسیدی معده باعث سوزش و سوختگی قسمت تحتانی مری است و  با عکس رنگی مری و معده قابل تشخیص می باشد.

راه درمان بیماری :درموارد خفیف داروهائی تجویز می شود تا مانع این سوختگی و یا کاهش آن گردد، ولی در موارد پیشرفته نیاز به عمل جراحی می باشد. در موارد پیشرفته علاوه بر بی قراری و سوزش جناح سینه ، سرفه های مکرر و کاهش وزن و بی اشتهایی نیز اضافه می گردد.