گروه خبري : اخبار بیمارستان
تاريخ انتشار : 1396/01/30 - 14:27 كد :10078
همایش درمان نوین ناباروری به مدت 1 روز از تاریخ 13/02/1396
همایش درمان نوین ناباروری به مدت 1 روز از تاریخ 13/02/1396

همایش درمان نوین ناباروری به مدت 1 روز از تاریخ 13/02/1396لغایت 13/02/1396 توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز در شهر کرج ( بیمارستان و زایشگاه مریم) با لیست گروه هدف، امتیاز و هزینه مربوطه، لیست سخنرانان و عناوین سخنرانی به شرح ذیل برگزار می گردد. 

جهت اطلاع بیشتر فرم ذیل را دانلود فرمائید.

دانلود فرم اطلاعیه

همچنین لینک برنامه فوق در سایت " مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی البرز " نیز ارائه می گردد.

http://www.ircme.ir/App_Web/(Guest)/Plan/List.aspx?CenterID=291&Status=New