گروه خبري : اخبار بیمارستان
تاريخ انتشار : 1396/08/06 - 09:17 كد :10084
روز جهانی کودک در بیمارستان مریم
برگزاری روز جهانی کودک در بیمارستان مریم

 

برگزاری روز جهانی کودک در بیمارستان مریم با حضور سرکار خانم دکتر شیرزاد به همراه کادر مدیریت و همکاران دفتر پرستاری در تاریخ 96/07/16