گروه خبري : اخبار بیمارستان
تاريخ انتشار : 1396/08/06 - 09:39 كد :10085
جشنواره ترویج زایمان طبیعی در بیمارستان مریم
بازدید از جشنواره ترویج زایمان طبیعی بیمارستان مریم در تاریخ 96/7/19 توسط مدیرمحترم نظارت، اعتباربخشی و صدور پروانه ها جناب آقای دکتر کرد

 

بازدید از جشنواره ترویج زایمان طبیعی بیمارستان مریم در تاریخ 96/7/19 توسط مدیرمحترم نظارت، اعتباربخشی و صدور پروانه ها جناب آقای دکتر کرد، رئیس محترم  اداره مامایی سرکار خانم پورحیدری و کارشناسان آن اداره با همراهی مسئولین محترم آن مرکزصورت گرفت. این جشنواره در تاریخ 19/07/96 بمنظور فرهنگ سازی وترویج زایمان طبیعی برگزار گردید .

همچنین در این بازدید از نحوه برگزاری کلاسهای یوگای بارداری نیز تقدیر گردید.